Vastgoed / grondzaken

Rechtmaat Juristen houdt zich bezig met alle facetten van het Vastgoed. Onze no-nonsense aanpak, informele bedrijfsstijl, zorgvuldige adviezen en opstelling als dienstverlener/ondernemer spreken steeds meer opdrachtgevers uit de vastgoedsector aan.

Advisering van overheden op bestuursrechtelijk- en civiel gebied behoort tot de core-business van Rechtmaat Juristen. Hetgeen Rechtmaat juristen onderscheidt van andere kantoren is de multidisciplinaire samenwerking tussen de bestuursjuristen en civiele juristen. Kennis van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening gecombineerd met juridische ervaring op gebieden zoals grondoverdracht, opstellen van exploitatieovereenkomsten, opstellen van diverse koopovereenkomsten, onderhandelingen en opstellen overeenkomsten met projectontwikkelaars en aspirant kopers onderscheidt Rechtmaat Juristen.

In de sectie onroerende zaken van Rechtmaatjuristen zijn specialisten uit de advocatuur en het bedrijfsleven verenigd die zich bezighouden met civielrechtelijke vraagstukken in verband met onroerende zaken in brede zin. Gedacht kan worden aan verkoop en overdracht van onroerende zaken, hypotheekverlening, vestiging van recht van erfpacht en opstal, splitsing in appartements-rechten, advisering over omzetbelasting en overdrachtsbelasting met betrekking tot onroerende zaken, aanbesteding, huur- en pachtcontracten, alsmede aan conflicten in verband met verkoop van onroerende zaken, burenrechtproblemen, bouw- en aanbestedingsproblemen, huur- en pachtgeschillen en dergelijke.

Wij kunnen u op vele manieren ondersteunen. Met externe advisering, met de voorbereiding van grote en kleine projecten op locatie. Ook kunnen wij u door middel van detachering gedurende kortere of langere tijd ondersteunen met kundige en ervaren adviseurs. Door middel van een incompanycursus kunnen wij op eenvoudige wijze kennis overdragen. Wilt u meer weten over onze aanpak, vul dan het formulier op de achterkant van deze brief in en fax het ons. Wilt u nog sneller contact, bel of mail dan (info@rechtmaat.nl).