Verweer

Inleiding

Sinds de Algemene wet bestuursrecht in werking is getreden, hebben de meeste gemeenten het aantal bezwaarschriften aanzienlijk zien toenemen. Voor een deel was dat ook het doel van de wetgever: Heroverweging door het bestuur om de bestuurslasten bij de beroepsinstanties te beperken. Daarnaast hebben de wettelijk vereiste zorgvuldigheid (openheid) in de besluitvorming en de toegenomen mondigheid van de burger geleid tot een stijging van het aantal bezwaarschriften. Ook de toenemende ‘aandacht’ voor handhaving komt de werkdruk bij gemeentes niet echt ten goede.

Rechtmaat BV ondersteunt

Rechtmaat BV biedt een tijdelijke en een structurele oplossing. De eerste bestaat uit tijdelijke ondersteuning. Aan de hand van een checklist wordt een dossier opgebouwd. Vervolgens wordt een verweerschrift geschreven en worden flankerende activiteiten gecoördineerd en / of uitgevoerd. Uiteraard neemt Rechtmaat BV het verweer ter zitting voor zijn rekening evenals het opstellen van de (concept)beslissing op het bezwaarschrift inclusief het bijbehorende adviesformulier aan B&W of raadsvoorstel. Ook het verweer voor de rechtbank of Raad van State doen wij overigens met alle plezier. Rechtmaat BV verricht deze werkzaamheden voor gemeenten in het gehele land.

Quick-scan

Een structurele oplossing bestaat uit een quickscan. Het hele bezwaarproces wordt doorgelicht en bekeken wordt waar winst kan worden geboekt. Zijn de adviezen van de bezwarencommissie en het beleid van de gemeente wel werkbaar? Moeten de besluiten zelf wellicht beter worden gemotiveerd? Is de dossiervorming wel in orde?

Randvoorwaarde

Onze enige voorwaarde is dat een ambtelijk contactpersoon aangewezen wordt, die optimaal meewerkt om de inzet van Rechtmaat BV zo efficiënt mogelijk te doen plaatsvinden. De ervaring leert dat dit ook voor de gemeente zelf de meest handzame werkwijze is.
Wij streven ernaar om de werkzaamheden zoveel mogelijk op ons eigen kantoor te verrichten. Het verzorgen van een werkplek, toezicht, computer, telefoon etc. is dan ook niet nodig.

Gratis advies

Huiverig voor het inschakelen van een ‘zoveelste’ juridisch adviesbureau? Voor het overwinnen van deze gezonde vrees, stelt Rechtmaat BV zonder kosten en geheel vrijblijvend een voorlopig standpunt of een verweerschrift op.

Meer informatie?

Meer informatie? Een vrijblijvend gratis advies ontvangen? Mail dan naar info@rechtmaat.nl en vraag het gratis informatiepakket aan. Of bel direct voor meer informatie en vraag naar ons secretariaat (tel 0251-213235)